Cписок


Розробка та удосконалення методів та алгоритмів фільтрації гіперспектральних зображень у покомпонентному та векторному режимах для встановлених моделей завад. Тестування на модельних та реальних багатоканальних зображеннях

Вид документа: Технічний звіт
Рiк видання: 2013 Мiсце видання: Х.
Авторський знак: Р65 Вид автора: персона
Мова: Українська Обсяг: 55 с.
Шифр: 621.39 УДК: 621.391:621.391.82:528.8.04:519.725(047.31)


Переглянути електронну копію


Відомості щодо назви
 Додаткові відомості щодо назви:звіт про НДР (заключ.) : М/8-2013 (504-15/2013)
 Відомості про відповідальність:М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т" ; кер. Лукін В. : викон. : Абрамов С. [та ін.]

Неопублікований документ (звіт тощо)
 Номер держреєстрації:№ ДР 0113U001999
 Інвентарний номер:Інв. № 0214U003680

Загальна інформація
 Країна публікації:Україна

Теми документа:

Примірники
Місце збереження Інвентарний номер Номер Кількість Видано
електронна бібліотека ek0002706    1 0
чд -чит.зал.ДСК to0008840    1 0